Stichting Het KLOKHUIS

<=Homepage

Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag

070-3503511

stichtinghetklokhuis@live.nl

Algemeen
Corona
Nieuws
Zaalverhuur
Activiteiten
Dagrooster
Algemeen en maand
Activiteiten Zebra
Bibliotheek
Volksuniversiteit
Nieuw Grieks
IPD-opleidingen
Exposities
Spelletjes
Indische Koempoelan
Informatie WMO
Universum
Organisatie
Stichting AWZ
Informatie
Foto en archief

Dagrooster

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag+Zondag

Activiteitenoverzicht

2018

Klokhuis

    Tijd

Activiteit

Leeftijdsgroep

Info

Donderdag

09.00 - 15.00

Koffie en thee

Alle leeftijden

Klokhuis

Elke dag geopend ook voor het gebruik van internet, bel 070-350.35.11

09.30 - 12.00

Spreekuur Computers

volwassenen

Hans Maesen

Over computers en internet; aanmelden Klokhuis tel. 070-350 35 11

14.00 - 18.30

Alexandertechniek

volwassenen

Myrte van Westerop

Trainingstechniek en bewegingsleer Alexander Techniek

Info Myrte van Westerop tel. 06-21.49.89.77; E-mail mvanwesterop@hotmail.com


 


You are here: Home-Activiteiten-Dagrooster-Donderdag

Previous Topic: Woensdag Next Topic: Vrijdag