Stichting Het KLOKHUIS

<=Homepage

Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag

070-3503511

stichtinghetklokhuis@live.nl

Algemeen
Corona
Nieuws
Zaalverhuur
Activiteiten
Dagrooster
Algemeen en maand
Activiteiten Zebra
Bibliotheek
Volksuniversiteit
Nieuw Grieks
IPD-opleidingen
Exposities
Spelletjes
Indische Koempoelan
Informatie WMO
Universum
Organisatie
Stichting AWZ
Informatie
Foto en archief

Activiteiten Zebra

Maatschappelijk Werk

SPREEKUUR ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK

Het algemeen maatschappelijk werk van welzijnsorganisatie ZEBRA is er voor iedereen in deze wijk (Archipelbuurt, Willemspark)

Heeft u problemen of vragen over o.a.:

-Persoonlijke of psychische aard: eenzaamheid, identiteit, rouw en verwerking, een somber of neerslachtig gevoel, huiselijk geweld

-Relaties en opvoeding: echtscheiding, ruzies en seksualiteit, verstoorde relaties met mensen in uw omgeving, vragen over de opvoeding van kinderen

-Organisaties: problemen met instanties, vragen over regelingen, voorzieningen, procedures

-Wonen: problemen met buren of huisbaas, vragen over regelingen en voorzieningen

-Inkomsten en uitgaven: moeite met butgetteren, schuldhulpverlening

-Arbeid: werkloosheid, te hoge werkdruk/burnout

U kunt een afspraak maken via het Klokhuis 070-3503511

U kunt zonder verwijsbriefje terecht en de hulpverlening is gratis.

Met u wordt in een persoonlijk gesprek met een maatschappelijk werker uw vraag besproken, plannen voor verdere hulpverlening worden samen met u gemaakt. Maar soms blijkt een keer praten al voldoende of vindt een doorverwijzing plaats of is uw vraag naar tevredenheid beantwoord.

De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Zebra houdt zich aan de beroepscode voor het AMW.

Bent u niet woonachtig in dit werkgebied? Dan kunt u contact opnemen met het centrale telefoonnummer van Zebra 070-4248000, maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.

 

Terug naar activiteiten

 


 


You are here: Home-Activiteiten-Activiteiten Zebra-Maatschappelijk Werk