Stichting Het KLOKHUIS

<=Homepage

Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag

070-3503511

stichtinghetklokhuis@live.nl

Algemeen
Corona
Nieuws
Zaalverhuur
Activiteiten
Organisatie
Stichting AWZ
Informatie
Pedicurebonnen
Ouderenadviseur
Archipel&Willemspark
Documenten
Website
Foto en archief

Website

Sitemap

Sitemap of this Site

 

Klokhuis Den Haag

     Algemeen

     Corona

     Nieuws

     Zaalverhuur

          Begane grond

               Toneelzaal

               Ontmoetingsruimte

               Keuken

               Tuin

          1e etage

               Bibliotheek

               Spreekkamer

          2e etage

               Zolder

               Leslokaal

               Computerlokaal

          Verhuur

          Buffet tarieven

          Huisregels

     Activiteiten

          Dagrooster

               Maandag

               Dinsdag

               Woensdag

               Donderdag

               Vrijdag

               Zaterdag+Zondag

          Algemeen en maand

          Activiteiten Zebra

               Maatschappelijk Werk

          Bibliotheek

          Volksuniversiteit

               Franse les

               Italiaanse les

          Nieuw Grieks

          IPD-opleidingen

          Exposities

               Joke Schelhaas

               Aafje van Drunen

               Frances Hordijk

               Hinke Hamminga

               Lisa Hof

               Netty Groenendijk

               Edith Claessen

          Spelletjes

          Indische Koempoelan

               Yvonne Keuls

               15 jaar Koempoelan

          Informatie WMO

               Aanvraag

               Burenhulpcentrale

               Begeleiding

               Beschermd wonen

               Dagbesteding

               Financien en admin

               Hulp bij huishouden

               Logeervoorzieing

               Medische zorg

               Ondersteunmantelzorg

               Warme maaltijden

               Vervoer in regio

               Valys taxivervoer

               Parkeerkaart

               Vrijwilligerswerk

          Universum

     Organisatie

          Beheer

          Vrijwilligers

          Bestuur

          Ver. 't Klokhuis

               Keukenhof

          Wijkbus Stap In

          SleuteladresKlokhuis

     Stichting AWZ

     Informatie

          Pedicurebonnen

          Ouderenadviseur

          Archipel&Willemspark

          Documenten

               Huisregels

          Website

               Sitemap

     Foto en archief

          40 jaar Klokhuis

          Nieuwe tuin aug 2014

          Open dag 5-7-2014

          Fotos alle zalen

          Jubilea 2013

          Kerst 2010

          Foto's 35j feest

          Nieuwjaarsreceptie 9

          Expositie Lisa Hof

          Hinke Hamminga

          Frances Hordijk

          Aafje van Drunen

          Joke Schelhaas

          Netty Groenendijk

          Ottolander

          Archief

               Nieuwjaarsreceptie 8

               Herdenking Arnold

               Verbouwing 2006-2007

               Wijkbus Op Stap

               Vrijwilligers

               Open dag

               Voor de renovatie

               Hindoest. Koempoelan

                    Bekend maakt Bemind

                    Fotos 29 mei 2009

                    Fotos 26 juni 2009

                    Fotos 25 sept 2009

                    Fotos 30 okt 2009

                    Fotos 3 juni 2010

               Verbouw 2011

                    Fotos renovatie

               35 jarig bestaan

               Bridge

 


 


You are here: Home-Informatie-Website-Sitemap