Stichting Het KLOKHUIS

<=Homepage

Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag

070-3503511

stichtinghetklokhuis@live.nl

Algemeen
Corona
Nieuws
Zaalverhuur
Activiteiten
Organisatie
Stichting AWZ
Informatie
Pedicurebonnen
Ouderenadviseur
Archipel&Willemspark
Documenten
Website
Foto en archief

Spreekuur voor ouderen

Voor informatie over voorzieningen voor ouderen en advies, kunnen wijkbewoners (op afspraak) terecht bij de heer M.Wenzel, consulent Ouderenwerk en ouderenadviseur van de Stichting Zebra. In de regel is hij op maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 bereikbaar in het Klokhuis, Celebestraat 4, via tel. 350 35 11. Verder is dhr. Wenzel van maandag t/m donderdag bereikbaar in WDC de Heldenhoek, Elandstraat 88, tel. 424 81 15.

 

Zie ook activiteiten Zebra


 


You are here: Home-Informatie-Ouderenadviseur

Previous Topic: Pedicurebonnen Next Topic: Archipel&Willemspark