Stichting Het KLOKHUIS

<=Homepage

Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag

070-3503511

stichtinghetklokhuis@live.nl

Algemeen
Corona
Nieuws
Zaalverhuur
Activiteiten
Dagrooster
Algemeen en maand
Activiteiten Zebra
Bibliotheek
Volksuniversiteit
Nieuw Grieks
IPD-opleidingen
Exposities
Spelletjes
Indische Koempoelan
Informatie WMO
Universum
Organisatie
Stichting AWZ
Informatie
Foto en archief

Volksuniversiteit

Franse les
Italiaanse les

Cursussen Volksuniversiteit in t Klokhuis 2009-2010

 

Opfriscursus Frans niveau 4 - conversatie

Deze dagcursus is bestemd voor degenen die de Opfriscursus 1, 2 en 3 hebben gevolgd (of een vergelijkbaar niveau elders hebben verkregen) en die hun kennis van de Franse taal en cultuur willen onderhouden en uitbreiden. Het doel van de cursus is dan ook verbetering van de luister- en de spreekvaardigheid, daarom wordt tijdens de lessen uitsluitend Frans gesproken. Er zal gewerkt worden met een Franse methode die zeer communicatief en praktijkgericht is. Met behulp van deze methode kunt u ook uw grammatica en woordenschat uitbreiden. De lessen worden in een ongedwongen (Franse) sfeer gegeven. De leslocatie, de lestijden en het rustige lestempo nodigen hier ook ouderen uit om deel te nemen. Als u twijfels over uw niveau heeft dan kunt contact opnemen met de docente via het secretariaat.

 

Lesmateriaal: Taxi! 2 (vanaf les 10), tekstboek, ISBN 9782011552372 ( 16,-) en werkboek, ISBN 9782011552389 ( 7,10), uitg. Hachette.

Dagcursus Opfriscursus niveau 5 - conversatie                             dagcursus!

11-179    docent:                    mevr. Z. (Zoulikha) Aqarial

                tijd:                         10.00-11.30 uur

                aanvang:  woensdag 5 oktober

                duur:                       24 lessen

                plaats:                     t Klokhuis, Celebesstraat 4

                deelnemers:             8-15

                cursusprijs:             255,-

 

Dagcursus Opfriscursus niveau 5 - conversatie                             dagcursus!

11-180    docent:                    mevr. Z. (Zoulikha) Aqarial

                tijd:                         11.45-13.15 uur

                aanvang   :               woensdag 5 oktober

                duur:                       24 lessen

                plaats:                     t Klokhuis, Celebesstraat 4

                deelnemers:             8-15

                cursusprijs:             255,-

 

 

VOLKSUNIVERSITEIT DEN HAAG

 

H o o f d k a n t o o r

Riouwstraat 172

2585 HW Den Haag

Tel: 070-3280341

Fax: 070-3249498

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00-13.00 uur

 

A v o n d s e c r e t a r i a a t

Oostduinlaan 50

2596 JP Den Haag

Tel: 070-3240279

Openingstijden: maandag t/m donderdag 18.45-21.00 uur

 

info@volksuniversiteitdenhaag.nl

www.volksuniversiteitdenhaag.nl

 


 


You are here: Home-Activiteiten-Volksuniversiteit-Franse les

Next Topic: Italiaanse les