Stichting Het KLOKHUIS

<=Homepage

Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag

070-3503511

stichtinghetklokhuis@live.nl

Algemeen
Corona
Nieuws
Zaalverhuur
Activiteiten
Dagrooster
Algemeen en maand
Activiteiten Zebra
Bibliotheek
Volksuniversiteit
Nieuw Grieks
IPD-opleidingen
Exposities
Spelletjes
Indische Koempoelan
Informatie WMO
Universum
Organisatie
Stichting AWZ
Informatie
Foto en archief

Informatie WMO

Aanvraag
Burenhulpcentrale
Begeleiding
Beschermd wonen
Dagbesteding
Financien en admin
Hulp bij huishouden
Logeervoorzieing
Medische zorg
Ondersteunmantelzorg
Warme maaltijden
Vervoer in regio
Valys taxivervoer
Parkeerkaart
Vrijwilligerswerk

Bewoners van de wijk Archipel&Willemspark kunnen in het Klokhuis geholpen worden met de aanvragen voor de WMO

 

Informatie WMO

Informatiepunt WMO kijkt op de centrale pagina op denhaag.nl met alle informatie over werk, zorg en welzijn. Bekijk de pagina via http://www.denhaag.nl/servicepuntsociaal/.

Professionele hulpverleners kunnen daar ook klanten aanmelden via de meldprocedure.

Servicepunt Sociaal betreft :

- WMO 2015

- Participatiewet

- Jeugdhulp

- veranderingen in de zorg, werk en welzijn

Servicepunten

Komt u er niet uit via www.denhaag.nl/servicepuntsociaal? Kom dan langs bij een Servicepunt bij u in de buurt. Begin 2016 zijn er ruim 20 Servicepunten waar iemand klaar staat om u te helpen. Ook kunt u er terecht voor hulp bij het invullen van digitale (gemeentelijke) aanvraagformulieren. En er kan een afspraak voor u gemaakt worden met een professional voor verdere hulp.

 

Wmo 2015

Heeft u begeleiding of dagbesteding nodig of een kortdurend verblijf elders? Dan valt u onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk.

U wilt thuis blijven wonen, maar misschien heeft u daar extra hulp bij nodig. Bijvoorbeeld doordat u ouder wordt of een handicap heeft. Er zijn verschillende mogelijkheden om in uw eigen huis te blijven wonen.

De Wet maatschappelijke ondersteuning kent 2 soorten voorzieningen: algemene voorzieningen en voorzieningen op maat. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk voor iedere Hagenaar met een hulpvraag. Voor voorzieningen/hulp op maat moet u een aanvraag doen.

 

Algemene voorzieningen

Voor algemene voorzieningen hoeft u geen aanvraag te doen. Voorbeelden zijn:

•maaltijdservice

•boodschappendienst

•burenhulpcentrale

•koffieochtend in een buurthuis

•klussendienst

Meer informatie over de algemene voorzieningen vindt u ook bij de Servicepunten.

 

Voorziening op maat

Voor een voorziening op maat moet u een aanvraag doen. De gemeente kan dit voor u regelen of u kunt aangeven dat u een persoonsgebonden budget wilt. Voorzieningen op maat zijn:

•hulp bij het huishouden

•aanpassingen in de woning, bijvoorbeeld een traplift

•vervoer in de regio

•hulpmiddelen zoals een rolstoel, scootmobiel of sporthulpmiddelen

U kunt direct één of meerdere van bovenstaande voorzieningen op maat aanvragen. Het kan hier gaan om een verlenging of een nieuwe aanvraag.

 

Advies op maat

Wilt u eerst advies, of is uw situatie complexer en zijn bovenstaande voorzieningen niet voldoende voor uw hulpvraag? Vraag dan een advies op maat aan. Vraag een advies op maat aan als u hulp nodig heeft op verschillende gebieden of als u eerst advies wilt over uw hulpaanvraag. Voor een combinatie van onderstaande hulp kunt u een advies op maat aanvragen:

•hulp bij het huishouden

•aanpassingen in de woning, bijvoorbeeld een traplift

•vervoer in de regio

•hulpmiddelen zoals een rolstoel, scootmobiel of sporthulpmiddelen

•logeeradressen (in een instelling)

•individuele begeleiding en groepsbegeleiding

•dagbesteding

U kunt het Advies op Maat niet gebruiken voor beschermd wonen. Meer informatie over hoe u dit wel kunt aanvragen vindt u op de pagina over beschermd wonen.

 

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daar ondersteuning bij nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

Het doel van de Participatiewet is om iedereen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen. Het liefst bij een normale werkgever. Om die reden stimuleren gemeenten werkgevers daarom om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

De gemeente Den Haag biedt hulp bij de toetreding tot de arbeidsmarkt of bij de aanvraag van een uitkering, bijvoorbeeld door een langdurige loonkostensubsidie. Ook kan de gemeente een no-riskpolis aan een werkgever aanbieden of vervoer of intensieve begeleiding aan een werknemer. 

 

Centrum Jeugd en Gezin

Voor jeugdhulp kunnen jongeren en hun ouders terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Elk stadsdeel heeft een eigen CJG (ww.cjgdenhaag.nl). In het CJG werken professionals van diverse instellingen met elkaar samen. De professionals in de CJG’s weten wanneer iemand meer hulp nodig heeft.

 

Overige zaken van belang

Burenhulp en boodschappendienst

Ondersteuning mantelzorg, respijtzorg

Warme maaltijden 65+

Hulp bij financiën en administratie

Vrijwilligerswerk

 


 


You are here: Home-Activiteiten-Informatie WMO

Previous Topic: Indische Koempoelan Next Topic: Universum

Subtopics: Aanvraag Burenhulpcentrale Begeleiding Beschermd wonen Dagbesteding Financien en admin Hulp bij huishouden Logeervoorzieing Medische zorg Ondersteunmantelzorg Warme maaltijden Vervoer in regio Valys taxivervoer Parkeerkaart Vrijwilligerswerk